คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีแด่คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ศิษย์เก่ารุ่น 31

คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีแด่คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ศิษย์เก่ารุ่น 31 และกรรมการที่ปรึกษาคณะฯ ในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการท่านใหม่ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งแด่ คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการท่านใหม่ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คุณชัยวัฒน์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากภาควิชาสถิติ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท Master of Science (Mathematics and Computer Science) University of Louisville สหรัฐอเมริกา และ MBA จากศศินทร์
คุณชัยวัฒน์เป็นนักบริหารที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงอย่างยิ่ง ตำแหน่งสำคัญในอดีต เช่น กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด
นอกจากภาระหน้าที่ที่ในฝั่งเอกชนแล้ว คุณชัยวัฒน์ยังกรุณาเสียสละเข้าบริหารกิจกรรมขององค์กรสำคัญต่าง ๆ โดยตลอด เช่น เป็นกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และกรรมการที่ปรึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
© 2019 Chulalongkorn Business School, All Rights Reserved