“จุฬาฯ ผงาดมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน อันดับที่ 23 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย”

โดย THE Impact Ranking ปี 2021 ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่สร้างผลกระทบสูงต่อสังคมโลก 1,115 แห่ง
ถือเป็นอันดับที่สูงที่สุดที่มหาวิทยาลัยไทยเคยได้รับด้วยผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมของจุฬาฯ (Chula Innovations for Society)

https://www.timeshighereducation.com/impactrankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

© 2019 Chulalongkorn Business School, All Rights Reserved