จุฬาฯตอกย้ำความเป็นหนึ่ง ในฐานะสถาบันการศึกษา ที่ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของไทยจากองค์กรระดับโลก 3 สถาบัน

  • QS University Ranking by Subject 2019
    ให้จุฬาฯ เป็นอันดับ 1 ของไทยด้าน Business and Management Studies และ Accounting and Finance
  • U.S.News
    ให้จุฬาฯ เป็นอันดับ 1 ของไทยใน Best Global Universities 2020
  • Time Higher Education by Subject 2020
    ให้จุฬาฯ เป็นอันดับ 1 ของไทยด้าน Business and Economics
การจัดอันดับดังกล่าวนำความยินดีมาแก่ชาวจุฬาฯและคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และจะเป็นแรงผลักดันให้เราทำงานอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของสังคมไทยต่อไป
© 2019 Chulalongkorn Business School, All Rights Reserved