ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาฯ 2 ตำแหน่ง

ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯเปิดรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาฯ 2 ตำแหน่ง ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาฯ 2 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ใน Link ด้านล่างนี้https://careers.chula.ac.th/recruit/jobdetail/10041

Continue reading

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการดิจิทัลเทคโนโลยีด้านบัญชีและธุรกิจ (Digital Technology for Accounting and Business) ระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ บริษัท I&I Group

บัญชี จุฬาฯ ร่วมกับ บริษัท I&I Group, บริษัท iCE Consulting เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการดิจิทัลเทคโนโลยีด้านบัญชีและธุรกิจ (Digital Technology for Accounting and Business) นำโดยคณบดี รศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชร และ  คุณสมชัย เมษะสุวรรณโรจน์ CEO ของบริษัท, โดยมีคุณทวีศักดิ์ แสงทอง MD Oracle ร่วมงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนที่เน้นปัญหาและสถานการณ์จริงในโลกธุรกิจ รวมทั้งการร่วมสนับสนุนการสร้างโอกาสและเวทีในการพัฒนาทั้งความรู้และประสบการณ์ในการศึกษา ให้สามารถนำมาต่อยอด...

Continue reading

CBS เรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารากฐาน การพัฒนางานวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 โดยการบริจาคให้ Chula VRC ผ่านหลากหลายช่องทาง เพื่อประชาชนคนไทย

CBS ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ตลอดจนนิสิตและผู้ปกครอง ร่วมบริจาคให้กับ “Center of Excellence in Vaccine Research and Development, Chulalongkorn University (CHULA VRC)” หรือ “ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัยและพัฒนาวัคซีน” เพื่อสร้างมาตรฐานการวิจัยและพัฒนาวัคซีน เพื่อสร้างโครงสร้างการพัฒนาการสาธารณสุขของไทย กู้วิกฤติโควิด-19 และโรคภัยในอนาคต

Continue reading

ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดอบรมออนไลน์ 2 หลักสูตร

ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมออนไลน์ 2 หลักสูตร 📌📌📌 รับจำนวนจำกัด 📌📌📌 ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัดอบรมออนไลน์ 2 หลักสูตร ดังนี้ 1. ครบเครื่องเรื่อง ภ.ง.ด.51 (พร้อม อัพเดต ก.ม. ภาษีใหม่ และ deferred tax) วิทยากร: อ. สาโรช ทองประคำ + อ.ดร.พรพรรณวันเสาร์ที่ 17 ก.ค. 64 เวลา 8.30-16.30 น อบรมออนไลน์ผ่าน zoomอัตราค่าอบรม ท่านละ 1,199 บาท (สมัครและชำระเงินภายในวันพุธที่ 14 ก.ค.64) 2. เสวนามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย...

Continue reading

© 2019 Chulalongkorn Business School, All Rights Reserved